Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Χωματουργικά έργα (Εκσκαφές, καθαιρέσεις, επιχώματα, επενδύσεις πρανών κ.α)
ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Ασφαλτικά έργα (Εκσκαφή-φρεζάρισμα, ασφαλτική στρώση)
ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Οικοδομικά έργα - Κατασκευή γηπέδων 5x5 - Αποχιονισμό
Χωματουργικά Έργα

Χωματουργικά Έργα

Εκσκαφές, καθαιρέσεις, επιχώματα, επενδύσεις πρανών κ.ά.

Ασφαλτικά Έργα

Ασφαλτικά Έργα

Εκσκαφή-φρεζάρισμα, ασφαλτική στρώση, εργασίες οδοστρωσίας

Οικοδομικά – Υδραυλικά Έργα

Οικοδομικά – Υδραυλικά Έργα

Αποχιονισμοί, κατασκευή γηπέδων 5×5, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Τηλ. επικοινωνίας: 2410254662
Fax. 2410535516
email: ergoasfa@otenet.gr

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο κέντρο της Λάρισας.
Το εργοστάσιο παραγωγής βρίσκεται στο Κιλελέρ Λάρισας, με δυναμικότητα παραγωγής 100tn/ώρα.
ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Μετάβαση στο περιεχόμενο