ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η επιχείρησή μας ασχολείται με τις κατασκευές τεχνικών έργων, δημόσιων και ιδιωτικών. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε:

  • Χωματουργικά έργα (Εκσκαφές, καθαιρέσεις, επιχώματα, επενδύσεις πρανών κ.α)
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
  • Εργασίες οδοστρωσίας
  • Ασφαλτικά έργα (Εκσκαφή-φρεζάρισμα, ασφαλτική στρώση)
  • Αποχιονισμό
  • Οικοδομικά έργα
  • Κατασκευή γηπέδων 5x5
  • Υδραυλικά έργα

Make a free website with Yola