ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο κέντρο της Λάρισας.

Το εργοστάσιο παραγωγής βρίσκεται στο Κιλελέρ Λάρισας, με δυναμικότητα παραγωγής 100tn/ώρα.

Make a free website with Yola